Doelstelling van het FVA

thumb1

  • Een onafhankelijke, kritische maar vooral constructieve pleitbezorger zijn voor de Vlaamse archeologie, zowel bij de verschillende overheden als bij het brede publiek.
  • Het maatschappelijk draagvlak voor archeologie in Vlaanderen mee helpen vergroten
  • De overheid en alle andere actoren aan de gemaakte beloften herinneren en niet aflaat aan te dringen op een onverwijlde toepassing ervan
  • De interesse voor de Vlaamse archeologie stimuleren door in beeld te komen via de pers en andere kanalen.
  • Het archeologisch onderzoek in al zijn facetten en het noodonderzoek in het bijzonder een nieuwe impuls bezorgen door middelen en personeel te bepleiten.
  • Het Verdrag van Malta eindelijk in de wetgeving geïmplementeerd vinden.
  • Een forum aanbieden waarbij archeologen en andere geïnteresseerden op een constructieve en open wijze kunnen discussiëren over het werkveld
  • Professionele en vrijetijdsarcheologen zowel als erfgoedzorgers en -bezorgden in een constructieve dialoog brengen.
  • De belangen van de Vlaamse archeologie verdedigen.

 

Comments are closed.