Historiek van de vereniging

slide5Het initiatief tot oprichting van het Forum Vlaamse Archeologie kent zijn oorsprong in de coulissen van een congres in Alkmaar (de Reuvensdagen), toen een groepje Vlamingen vond dat er bij ons dringend behoefte was aan een Vlaamse tegenhanger van de Stichting Nederlandse Archeologie (SNA). De initiatiefnemers, Rica Annaert, Luc Bauters, Bart Cherretté, Wim De Clercq, Bieke Hillewaert, Marleen Martens, Peter Van den Hove, Philip Van Peer en Alexis Wielemans, meenden dat een dergelijke vereniging een belangrijke rol te spelen had in het aankaarten van de achterstand die de Vlaamse archeologie ten opzichte van het buitenland had opgelopen met het uitblijven van een degelijke implementatie van het Verdrag van Valetta. Op dinsdag 12 april 2005 stelde deze feitelijke vereniging haarzelf en haar doelstellingen voor aan de pers, aan de Vlaamse Parlementsleden en aan de Vlaamse politici in zowel het Europese parlement als in de Raad van Europa.

Op de stichtingsvergadering van 27 januari 2006 transformeerde het FVA van feitelijke vereniging naar vereniging zonder winstbejag (vzw). De stichtende leden verkozen op de eerste algemene vergadering de eerste raad van bestuur, met als leden Rica Annaert, Luc Bauters, Bart Cherretté (voorzitter), Wim De Baere, Wim De Clercq, Wouter De Maeyer (penningmeester), Bieke Hillewaert, Johan Hoorne, Guido van den Eynde, Hans Van Lierde (secretaris), Philip Van Peer, Katleen Vandenbranden en Bart Vanmontfort (ondervoorzitter). Sindsdien werden reeds twee herverkiezingen van het bestuur vastgelegd, die volgens de statuten elke drie jaar dienen plaats te vinden. Momenteel bestaat het bestuur uit de volgende leden: Maarten Berkers (voorzitter), Bart Cherretté, Wim De Baere, Yves Perdaen, Gert-Jan Plets (penningmeester), Mark Willems (secretaris) en Bart Vanmontfort.

Comments are closed.