Lidmaatschap

Via een steunend lidmaatschap geeft u de werking van het FVA een extra duwtje in de rug en krijgt u een gratis abonnement op Ex Situ, het halfjaarlijjks tijdschrift uitgegeven door het FVA, en de verschillende activiteiten die wij in de loop van een jaar organiseren. Via onze nieuwsbrieven blijft u op de hoogte van de werking van onze vereniging: Dit kan met een bijdrage vanaf 25 euro (op jaarbasis).

-> U kan betalen via PayPal (minstens 25 euro):
 

-> of via een overschrijving die u stort op het rekeningnummer 733-0345652-71 met als mededeling “uw naam + steunend lid”. (Voor stortingen vanuit het buitenland: IBAN BE49 7330 3456 5271, BIC KREDBEBB).

Indien uw effectief lid wil worden van de vereniging dan richt u een schrijven aan de raad van bestuur om uw kandidatuur toe te lichten. De raad van bestuur beslist over het al dan niet aanvaarden van deze kandidatuur en brengt de kandidaat schriftelijk op de hoogte van haar beslissing. Wenst u enkel de nieuwsbrieven te ontvangen dan kan u sympathiserend lid worden (gratis).

________________________________________________________________

Gelieve, voor zowel steunend lid (betalend) als sympathiserend lid (gratis),  onderstaand formulier in te vullen:

Uw voornaam (verplicht)

Uw familienaam (verplicht)

Uw adres

Uw postcode en gemeente

Uw email (verplicht)

Uw beroep (verplicht)

-> Keuzemogelijkheid:
Sympathiserend lid (gratis)Steunend lid (minstens 25€)

captcha
Vul bovenstaande code in:

Comments are closed.