Archeologisch Forum

Archeologisch Forum 2015

Het Archeologisch Forum 2015 is dit jaar op zaterdag 17 oktober te gast te Kortrijk, museum Kortrijk 1302. Het centrale thema dit jaar is: ‘Is de bodem bereikt? De mens achter de archeologie’.
Met dit thema willen we het welzijn van de archeoloog in de kijker zetten. Het opzet van de dag blijft ongewijzigd, met inhoudelijke lezingen en blikvangers in de ochtend. De namiddag staat in het teken van het thema met lezingen en een debat. Meer info over de Forumdag vind je in dit document: Forumdag 2015
dinsdag
23
juni 2015