previous next

Over het FVA

Het Forum Vlaamse Archeologie vzw is een vereniging die werkt aan het vergroten van het maatschappelijke draagvlak voor archeologie. Het is een onafhankelijke pleitbezorger waarvan de vele vrijwilligers streven naar het promoten van publieksarcheologie in Vlaanderen. Het Forum stimuleert en ondersteunt positieve initiatieven binnen de sector en wil tegelijkertijd ook het pad voor publieksarcheologie effenen binnen de verschillende beleidsniveaus.
Het FVA gelooft sterk in een kwalitatieve archeologie die op een diverse en onderbouwde manier vertaald wordt naar een breed publiek en brengt dit ook zelf in praktijk. Door haar concrete acties, de samenwerking met en inspiratie van alle actoren in de sector, bouwt het Forum aan haar centrale rol als steunpunt voor publieksarcheologie in Vlaanderen.
Naar aanleiding van de nieuwe beleidsperiode stelde het FVA in 2024 een memorandum op.

Het FVA publiceert driemaandelijks het gratis archeologietijdschrift Ex situ – tijdschrift voor Vlaamse archeologie en is initiatiefnemer van de Archeologiedagen. De archeologiedagen zijn een jaarlijks event dat archeologie en al haar facetten wil brengen naar een breed publiek. Het Forum organiseert deze dagen samen met de Vlaamse provincies en de Vereniging van Vlaamse Provincies. Met deze initiatieven vertaalt het Forum archeologie op een laagdrempelige manier archeologie. Met de tweejaarlijkse Forum Archeologieprijs en de jaarlijkse Forumlezing probeert het FVA de sector enthousiast te maken over publieks- en gemeenschapsarcheologie en te inspireren. Daarnaast brengt het Forum ook verschillende mensen uit het werkveld samen rond het thema publieksarcheologie in de collegagroep publieksarcheologie.

forumlezing
Het Forum werkt hard aan archeologie voor het publiek.
Help jij mee?