previous next

Steun ons

De werking van het Forum steunt volledig op vrijwilligers. Het gaat om een diverse groep van een 25-tal personen die zowel werkzaam zijn als archeoloog maar ook in de bredere erfgoedsector of zelfs daarbuiten. Door hun passie voor archeologie in Vlaanderen en hun zin voor verantwoordelijkheid tegenover dit erfgoed, zijn zij heel gedreven en maken ze het uitvoeren van tal van initiatieven telkens mogelijk. Het gaat van flyeren op events, de promostand van Ex situ bedienen tot het uitdenken en organiseren van evenementen zoals de Archeologiedagen.

Wil je het Forum helpen in de missie voor een goede publieksarcheologie, dan kun je ons steunen. Steek een handje toe als vrijwilliger in één van de vele werkgroepen, of geef het Forum een financieel steuntje in de rug door het nemen van een steunabonnement op Ex situ of doe een gift op het rekeningnummer BE49 7330 3456 5271 of via Paypal