previous next

Forum archeologieprijs

Deze tweejaarlijkse prijs dient om personen, verenigingen, instellingen, overheden of ondernemingen die archeologie op een positieve wijze onder de aandacht brengen, of die een belangrijke bijdrage voor de archeologie in Vlaanderen hebben geleverd, te huldigen. Zo wil het FVA een positieve impuls geven aan alle mogelijke actoren om archeologie positief in het daglicht te stellen.

Reglement

Laureaten:

2020

2020: ArcheoNet

ArcheoNet. Voor de vierde Forumprijs werd per uitzondering afgeweken van het reglement. Gezien de uitzonderlijke omstandigheden van het stopzetten van ArcheoNet vond het Forum dat zij bij uitstek aan de gestelde doelstelling van de Forum Archeologieprijs beantwoordden. ArcheoNet leverde een wezenlijke bijdrage voor de sector en de verbreding van het maatschappelijke draagvlak, en was een ankerpunt voor archeologische publiekswerking in Vlaanderen. Uitgereikt op 15 juli 2021 in Mechelen

2018

2018: Dig Hill 80

Dig Hill 80. Voor de uitvoering van een opgraving in Wijtschate werd volop ingezet op een publieksgerichte aanpak met internationale participatie en crowdfunding. Uitgereikt op 13 februari 2020 in Ieper

2016

2016: Gemeente Haacht

Gemeente Haacht. Voor de Heerlyckheid van Roost koos de gemeente Haacht voor een duurzame en originele integratie van archeologisch erfgoed in het buurtpark. Het  project  kwam  tot  stand  door oud en nieuw archeologisch onderzoek te interpreteren, in samenwerking met de IOED WinAr.  Aansluitend  werden  ook  rondleidingen  voor  schoolkinderen  georganiseerd  en  werd  een  tentoonstelling opgezet in het gemeenschapscentrum van de gemeente. Uitgereikt op 16 november 2016 in Haacht 

2014

2014: Stad Aalst en Interparking

Stad Aalst en Interparking. De laureaten kozen bij realisatie van de Hopmarktparking in Aalst om de resultaten van het voorafgaand archeologisch onderzoek in de parking te integreren en zo aan een ruim publiek te presenteren. Uitgereikt op 12 mei 2014 in Aalst