previous next

Archeologisch forum

Tien jaar op rij organiseerde het FVA een congres waarbij een actueel thema centraal stond, waarover met verschillende keynotesprekers en de aanwezigen in de zaal gedebatteerd kon worden. De forumdagen werden aangevuld met blikvangers van het voorbije jaar en overzichtslezingen over de gaststeden.

Het laatste Archeologisch Forum vond plaats op 25 oktober 2016 in het STUK in Leuven, met als thema ‘Moeder waarom graven wij? Werken aan een draagvlak voor archeologie’. Op deze dag werd het initiatief voor de Archeologiedagen gelanceerd en werd duidelijk gemaakt dat het FVA vanaf dat moment vooral in zou zetten op de verbreding van het draagvlak voor archeologie.

2007: Wat gebeurt er in de Vlaamse archeologie? Over onderzoek en beleid (Mechelen) 

2008: Vlaamse archeologie: Wetenschap en/of erfgoedzorg? (Aalst) 

2009: Selectie in de Vlaamse archeologie (Leuven) 

2010: Archeologie voor iedereen? Op zoek naar een evenwichtig draagvlak voor de archeologie van morgen (Brugge) 

2011: Vooruit of achteruit? Vijf jaar Vlaamse archeologie onder de loep en een blik op de toekomst (Brussel) 

2012: Wie zoekt die vindt? Over de zin en onzin van het archeologische vooronderzoek (Tongeren) 

2013: Kwalitatief veldwerk: mag het ietsje meer zijn? (Antwerpen) 

2014: Een goed rapport … een bank vooruit? (Gent) 

2015: Is de bodem bereikt? De mens achter de archeologie (Kortrijk) 

2016: Moeder waarom graven wij? Werken aan een draagvlak voor archeologie (Leuven)