previous next

Onze organisatie

Het FVA bestaat uit een aantal werkgroepen waarbinnen tal van vrijwilligers zich belangeloos inzetten. De vzw fungeert als de rechtspersoon waaronder alle initiatieven en evenementen zich groeperen. De centrale missie van het FVA is om het maatschappelijke draagvlak voor archeologie te vergroten en bestendigen.

Historiek van het FVA Draagvlak bij beleid

Forum Vlaamse Archeologie vzw

Bekstraat 2 – 9850 Landegem
BTW BE 0880.076.248
Bankrekeningnummer: BE49 7330 3456 5271

Raad van bestuur:

Johan Hoorne – voorzitter

johan.hoorne@f-v-a.be
+32498367095

Mieke Van de Vijver – penningmeester

mieke.vandevijver@f-v-a.be

Emmanuel Vandenbossche – secretaris

emmanuel.vandenbossche@f-v-a.be

Carolien Van Hecke – verantwoordelijke werkgroep Ex situ

Kaat De Langhe – verantwoordelijke werkgroep Archeologiedagen

Sibrecht Reniere, Maarten Berkers – verantwoordelijken werkgroep
Forum Archeologieprijs

Ellen Van de Velde – verantwoordelijke werkgroep collegagroep publieksarcheologie

De algemene vergadering bestaat uit de
effectieve leden
Statuten

Het FVA gelooft sterk in een kwalitatieve archeologie die op een diverse en onderbouwde manier vertaald wordt naar een breed publiek en brengt dit ook zelf in praktijk. Door haar concrete acties, de samenwerking met en inspiratie van alle actoren in de sector, bouwt het Forum aan haar centrale rol als steunpunt voor publieksarcheologie in Vlaanderen.