previous next

Collegagroep publieksarcheologie

Binnen de archeologische sector zijn slechts heel weinig mensen professioneel bezig met publieksarcheologie. Toch nemen heel wat professionele archeologen dit op als onderdeel van hun werk. Hoewel er weinig tot geen budgetten voorhanden zijn, proberen heel wat instellingen, bedrijven en andere actoren iets te doen rond ontsluiting. Net omdat dit weinig geprofessionaliseerd is, is er een nood aan een centrale verbindende organisatie met mogelijkheid voor onderling overleg en tot uitwisseling van do’s and don’tsinformatie en ervaringen.

Lopende projecten:

Waaier Eerste Hulp Bij Sleufrandgapers

De collegagroep publieksarcheologie verbindt een aantal collega’s over de grenzen van bedrijven, instellingen, IOED’s en andere actoren uit het werkveld om dit gezamenlijke initiatief vorm te geven. Deze collegagroep is nog vrij pril, maar wordt in de nabije toekomst verder uitgebouwd onder de vleugels van het FVA, met als doel concrete tools aan te bieden aan de sector én om letterlijk als forum voor de sector te fungeren. De kerngroep bestaat uit Caroline Landsheere, Johan Hoorne, Ellen Van de Velde, Mieke Van de Vijver en Lien Van der Dooren.