Dig Hill 80. Voor de uitvoering van een opgraving in Wijtschate werd volop ingezet op een publieksgerichte aanpak met internationale participatie en crowdfunding. Uitgereikt op 13 februari 2020 in Ieper