Dig Hill 80. Voor de uitvoering van een opgraving in Wijtschate werd volop ingezet op een publieksgerichte aanpak met internationale participatie en crowdfunding.Ā Uitgereikt op 13 februari 2020 in Ieper