ArcheoNet. Voor de vierde Forumprijs werd per uitzondering afgeweken van het reglement. Gezien de uitzonderlijke omstandigheden van het stopzetten van ArcheoNet vond het Forum dat zij bij uitstek aan de gestelde doelstelling van de Forum Archeologieprijs beantwoordden. ArcheoNet leverde een wezenlijke bijdrage voor de sector en de verbreding van het maatschappelijke draagvlak, en was een ankerpunt voor archeologische publiekswerking in Vlaanderen. Uitgereikt op 15 juli 2021 in Mechelen